אודות

היכל הקרח של ישראל
ספורט חורף בחום יולי-אוגוסט
קרח במרכז
מרולר בליידס להחלקה על הקרח
info-posts-conteiner