תו סגול

הכניסה לזירת הקרח אינה כוללת הדרכה מטעם המפעיל. אין המפעיל אחראי לכל פציעה או פגיעה של המחליק.
לתשומת לב המבקרים, ניתן להזמין הדרכה פרטית בתאום מראש וכנגד תשלום נפרד ובכפוף לזמינות המדריך.